top of page
Image by Michal Matlon

IMAS KONSULTtJÄNSTER

EFFEKTIVSERA Verksamheten

Alla centrumchefer och butiksägare vill bli bättre på använda besöksdata, men alla vet inte hur. Vi kan hjälpa dig att tolka, förstå och praktiskt använda informationen från besöksräknarna.

När du använder dig av vår konsulttjänst får du en senior specialist med många års erfarenhet från köpcenter eller retailhandeln.

Image by Krisztina Papp
Image by Priscilla Du Preez

DET HÄR KAN DU GÖRA

Att använda information från besöksräknare är det snabbaste och mest effektiva sättet för ett köpcentrum att nå framgång:

  • Du kan begränsa utmaningarna och attackera dem systematiskt.

  • Du ser förändringar direkt och du kan därför se effekten av dina åtgärder omedelbart.

  • Du kan experimentera och lära dig.

Besöksflöden är och andra sidan stabila och förutsägbara, vilket ger dig möjlighet att utnyttja knappa resurserna på bästa möjliga sätt. Oavsett om handlar om bemanning, att undvika trängsel eller planera aktiviteter. 

tre olika lager I ETT KÖPCENTRUM

​Ett köpcentrum kan ha kundräknare i tre olika lager.

  1. Det yttre lagret är skalräknare. Det mäter hur många besökare som befinner sig i köpcentret.

  2. Nästa lager är besöksflödet med varma och kalla zoner. Det kartlägger hur kunderna rör sig i köpcentret.

  3. Det sista lagret mäter antal kunder i butikerna. Är de anslutet till ett kassasystem kan de bli ännu mer effektivt.

Image by Heidi Fin
Image by AR

planera och förbättra

Besöksdata är hårdvaluta för ett köpcenter. Det används för att locka nya butiker, pop up-butiker och generera medieintäkter.

Här är tre andra användningsområden:

  1. Detaljerad besöksräkning kan hjälpa butikerna med optimal bemanning och planering av uppgifter. Detta gäller även centrumverksamheten.

  2. Med besöksräkning ser du effekten av din marknadsföring och kan anpassa erbjudanden och tajming. Det kan ge kontinuerlig förbättring.

  3. Du kan planera för stora besöksflöden.

förbättra kundresan

Om du också räknar besökarna in till butikerna har du alla stegen i kundresan på plats. Du identifierar flaskhalsar och kan hjälpa dina butiker att bli ännu bättre. Du ser vad som är en bra prestation, du får se den enskilda butikens styrkor och svagheter och kan genomföra åtgärder och mäta om det fungerar. Alla har nytta av att en butik blir bättre och lyckas. Om butikerna inte lyckas kan resultatet bli stängning, konkurs och arbetslöshet. Det tar också mycket resurser att få in en ny hyresgäst som också kan drabbas av samma öde.

Image by Patrick Tomasso

Är du intresserad av våra konsulttjänster?

Kontakta oss så berättar vi mer. 

bottom of page