top of page

Fra glemt til værdifuld KPI: Sådan bruger Bærum kommune besøgsdata

I Stor-Oslo-regionen ligger Bærum, landets femtestørste kommune med en befolkning på tæt på 130.000 indbyggere. Bærum kommune er en velstående kommune og kendt for at investere i sine ældre beboere. Der er blandt andet 11 ældrecentre, der tilbyder pensionister et sted at socialisere og fordybe sig i deres dagligdag.

Bærum kommune investerer i sine ældre med et ældrecenter, hvor de ældre kan socialisere og deltage i aktiviteter. Foto: Bærums ældrecenter.

For cirka halvandet år siden blev brugen af besøgsdata sat i bero, da ingen brugte de indsamlede oplysninger. Men nu har Bærums ældrecentre taget en ny tilgang til besøgsdata og bruger dem både til beslutningstagning og ressourcestyring.


Morten Heggelund er Servicechef for Bærums 11 ældrecentre og står i spidsen for denne spændende forandring. Her forklarer han blandt andet, at planen er at bruge besøgsdata som nøgletal (KPI) i 2024.


Genopdag besøgsdata

Da Mortens overtog ledelsen, brugte seniorcentrene IMAS besøgende teleteknologi. Besøgsdataene var dog underudnyttede og manglede ejerskab, hvilket førte til, at besøgstallene blev annulleret.

Men på trods af dette indså Morten og hans team potentialet i at bruge denne form for information.


Et nyt fokus på besøgsdata

Den genopdagede tilgang er drevet af et klart formål: at levere data til virksomheder og politikere for at træffe bedre beslutninger.


Morten fortæller, at virksomheden er optaget af at få en dybere forståelse af sit besøgstal og hvilke tidspunkter på døgnet besøgene finder sted, for at forstå brugsniveauet, kunne træffe bedre beslutninger og mere effektivt styre tilgængelige ressourcer afhængigt af antallet af besøgende.


Målet for 2024 er at bruge besøgsdata som en KPI for virksomheden.


En kommerciel tankegang i en kommunal verden

Han forklarer videre, at det, der adskiller ældrecentre fra for eksempel plejehjem og hospitaler, er en vis grad af kommerciel tænkning. Seniorcentre skal forstå værdien af at tiltrække besøgende, og det er her besøgsdatateknologien spiller en central rolle.


Vejen frem – dedikerede ressourcer til at bruge besøgendes data

Organisationen er i dag godt rustet til at gøre brug af den information, som besøgstællerne indsamler. Der er en kvalitetskoordinator på stedet med et team på i alt fem personer, som er ansvarlig for at indsamle og analysere besøgsdata. Tanken er, at besøgsdata bliver en vigtig nøglefigur for ledelsen fra 2024 og frem, siger Morten.


Fremadrettet ser han, at der kan komme yderligere integration af besøgsdata på plads. Fx kan sensorer placeres i forbindelse med restaurant- og cafeafdelingerne og på den måde få en dybere forståelse for bevægelsesmønstrene i lokalerne.


Takket være tidligere indsamlede besøgsdata har det også været muligt at sammenligne besøgstallene før Covid-pandemien, og hvor vi ser, at besøgstallene er tilbage på samme niveau som før pandemiens udbrud, slutter Morten.


Bærum kommunes ældrecenter er et godt eksempel på, hvordan besøgsdata kan bruges i en kommune til bedre at forstå udnyttelsesgraden, foretage justeringer og træffe informerede beslutninger.


Flere fakta om ældrecentrene

Seniorcentrene har åbent mellem 08.00 og 16.00 og tilbyder pensionister blandt andet kurser, underholdning og andre forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.


Commentaires


bottom of page