top of page

Grindsted Kommune vælger IMAS til at forbedre besøgsoplevelsen ved hjælp af besøgsdata

Grindsted kommune har valgt at bruge IMAS Group til at indsamle besøgsdata. Ved hjælp af den nyeste teknologi, herunder WiFi-baseret tracking og traditionelle besøgstællere, vil Grindsted få dybdegående indsigt i besøgsmønstre, demografi og hvordan besøgende bevæger sig rundt i byen.


Kombinerer WiFi-teknologi og besøgstæller

Som en del af strategien vil Grindsted bruge WiFi-teknologi til at opfange signaler fra mobiltelefoner, hvilket vil give værdifuld information om besøgendes tilstedeværelse og bevægelsesmønstre.


Udover WiFi-baseret teknologi vil Grindsted bruge besøgstællere. Ved at kombinere de to teknologier kan byen omkostningseffektivt forstå strømmen af besøgende, identificere populære områder og indsamle data om besøgendes demografi.


Bruger besøgendes data til at forstå nøglemålgrupper

Med løsningen vil byen blandt andet kunne se, hvor godt byens nye legeplads bliver brugt, og hvordan man deltager i forskellige arrangementer, hvilket er vigtigt, da byen byder på mange forskellige typer oplevelser for familier.


Grindsted slutter sig til et voksende antal byer, der bruger besøgsdata til at designe og planlægge byaktiviteter. Ved at bruge den indsamlede information vil Grindsted kunne træffe beslutninger, der bidrager til, at byen på sigt får flere besøgende, forbedrer besøgsoplevelsen og bidrager til en bæredygtig byudvikling.


Om IMAS Group:

IMAS Group er leverandør af innovative besøgsdataløsninger, der giver byer, butikker og virksomheder mulighed for at optimere, forbedre besøgsoplevelser og drive vækst. Med den nyeste teknologi og ekspertise inden for dataanalyse sætter IMAS Group beslutningstagere i stand til at træffe informerede beslutninger.

Comments


bottom of page