top of page

Herning kommune indsamler besøgsdata: Fra mavefornemmelser til fakta

Herning kommune i Danmark er begyndt at indsamle besøgsdata med hjælp fra IMAS Group Denmark. Kommunen ønsker i endnu højere grad at gå fra mavefornemmelse til fakta, når de skal træffe beslutninger. Projektet har til formål at bruge besøgsdata til at få dybere indsigt i blandt andet bevægelsesmønstre og antallet af besøgende til at styrke byudviklingen.


"Vi har valgt IMAS-løsningen, fordi vi gerne vil gå fra mavefornemmelser til fakta. Vi arbejder målrettet med byudvikling og vil gerne blive klogere på, hvor mange som besøger byen og hvornår de er her", siger Katrine Høj Keseler, udviklingskonsulent i Herning Kommune.



Besøgstællesystemet, som Herning landsby har opsat sammen med IMAS Group, er optimeret til mest effektivt at indsamle den rigtige type besøgsdata, på det rigtige sted.


- Vi bruger WiFi-teknologi, til at indsamle besøgsstrømme på store områder, og sensorer til præcist at tælle antallet af besøgende på specifikke nøglelokationer. Ved hjælp af sensorerne indsamler vi også demografiske oplysninger som køn og alder, siger David Kern Sloth, der er salgsdirektør for IMAS Group Denmark.


Herning slutter sig til en række andre byer

Ved at tilslutte sig IMAS Groups besøgstællesystem slutter Herning landsby sig til blandt andet Middlefart, Ringkøbing og Aalborg. Fællesnævneren og det unikke er kombinationen af forskellige teknologier til indsamling af besøgsdata, den personlige service og fleksibiliteten i forhold til udformningen af aftalerne, det vil sige ingen bindingsperioder eller skjulte opstartsgebyrer.


Her kan du læse mere om fordelene ved at bruge forskellige teknologier ved indsamling af besøgsdata.


Om IMAS Group:

IMAS Group er en leverandør af innovative besøgstælleløsninger, der giver byer, virksomheder og organisationer mulighed for at optimere driften, forbedre besøgendes oplevelser og drive vækst. Ved at bruge den nyeste teknologi og ekspertise inden for dataanalyse, sætter IMAS Group kunder i stand til at træffe informerede beslutninger baseret på besøgendes data. IMAS Group har en global tilstedeværelse med kontorer i Europa, Indien og Sydøstasien.


Om Herning:

Herning by ligger i det midtjyske og har cirka 50.000 indbyggere.


Comentários


bottom of page